Fyll i din DS-160-visumblankett: Steg-för-steg-guide (2024)

Petr Novák

Formuläret ”Nonimmigrant Visa Application (DS-160)” måste fyllas i av alla som ansöker om ett USA-visum. Detta formulär är uteslutande ifyllt på State.gov. Den här artikeln innehåller instruktioner om hur du fyller i DS-160-formuläret och svarar på vanliga frågor. Att fylla i DS-160-formuläret tar mellan 30 och 60 minuter, så förvänta dig det och, naturligtvis, ge ärliga svar.

Fyll i din DS-160-visumblankett: Steg-för-steg-guide (2024) | © Unsplash.com

 1. Innehållsförteckning
  1. Att komma igång
  2. Personlig information 1
  3. Personlig information 2
  4. Adress- och telefonuppgifter
  5. Passinformation
  6. Reseinformation
  7. Information om resesällskap
  8. Tidigare reseinformation om USA
  9. Information om USA:s kontaktpunkter
  10. Familjeinformation: Släktingar
  11. Uppgifter om nuvarande arbete, utbildning och fortbildning
  12. Säkerhet och bakgrund: Del 1
  13. Säkerhet och bakgrund: Del 2
  14. Säkerhet och bakgrund: Del 3
  15. Säkerhet och bakgrund: Del 4
  16. Säkerhet och bakgrund: Del 5
  17. Ladda upp foto + Bekräfta foto
  18. Granskning
  19. Signera och skicka in
  20. Bekräftelse

  Att komma igång

  På startsidan väljer du först den plats där du ska ansöka om ditt visum från rullgardinsmenyn, t.ex. ”Tjeckien, Prag” och klickar på knappen ”Starta en ansökan” längre ner.

  Välj sedan den säkerhetsfråga du vill ha svar på och ange ditt svar. Vid denna punkt är det ganska okomplicerat. I det övre högra hörnet noterar du identifieringskoden för ditt formulär.

  📄 Exempel på ifyllt formulär

 2. Personlig information 1

  • Efternamn – ange alla dina efternamn som de ser ut på ditt pass. Använd inte kommatecken eller andra diakritiska tecken.
  • Förnamn – skriv ditt/dina förnamn, återigen utan diakritiska tecken
  • Fullständigt namn i inhemskt alfabet – skriv ditt fullständiga namn, inklusive diakritiska tecken
  • Har du någonsin använt andra namn? Om du någonsin har använt ett annat namn (t.ex. innan du gifte dig), skriv det utan accenter
  • Har du en telekod som representerar ditt namn?
  • Sex
  • Äktenskaplig status
  • Födelsedatum och födelseort

  När du är klar klickar du på Nästa.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 3. Personlig information 2

  • Land – Ditt land
  • Har du eller har du haft någon annan nationalitet än den som anges ovan på Nationalitet? Om du någonsin har haft någon annan nationalitet än den som anges i rutan ovan, vänligen markera den.
  • Nationellt identifikationsnummer – födelsenummer
  • USA Social Security Number – USA:s personnummer
  • USA Taxpayer ID Number – Identifieringsnummer för skattebetalare i USA

  Om någon av dessa inte gäller för dig, markera Gäller ej.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 4. Adress- och telefonuppgifter

  Fyll i din permanenta adress, du kan markera knappen Gäller inte bredvid rutan Stat/Province. Om din leveransadress skiljer sig från din permanenta adress ska du fylla i den.

  Se till att du också fyller i ditt telefonnummer och din e-postadress.

  📄 Exempel på ifyllt formulär

 5. Passinformation

  • Typ av pass/resedokument – för ett vanligt pass, välj Vanligt
  • Nummer på pass/resedokument
  • Passport Book Number – välj Does Not Apply
  • Var utfärdades passet/resedokumentet?
  • Issuance-datum
  • Expirationsdatum
  • Har du någonsin förlorat ett pass eller fått det stulet?

  Ditt pass ska vara giltigt i minst 6 månader efter det datum då du planerar att lämna USA.
  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 6. Reseinformation

  I detta avsnitt av formuläret ska du fylla i dina reseuppgifter.

  • Syfte med resan till USA
  • Tänkt ankomstdatum
  • Tänkt vistelsetid i USA
  • Adress där du kommer att bo i USA
  • Person/enhet som betalar för din resa

  Om du t.ex. inte vet exakt var du befinner dig när du fyller i formuläret ska du ange en så exakt uppskattning som möjligt.

  Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 7. Information om resesällskap

  Här fyller du i information om de personer som ska följa med dig på din resa.

  • Är det andra personer som reser med dig?
  • Reser du som en del av en grupp eller organisation?

  Om du reser med din familj, en organiserad grupp (turné), en sportklubb eller kanske en musikgrupp, bör du markera Ja. Om du reser med arbetskamrater kan du kryssa i Nej.

  📄 Exempel på en ifylld del av formuläret

 8. Tidigare reseinformation om USA

  • Har du någonsin besökt USA? Om så är fallet, ge information om dina fem senaste besök.
  • Har du någonsin fått ett USA-visum utfärdat?
  • Har du någonsin nekats ett USA-visum, nekats inresa till USA eller dragit tillbaka din ansökan om inresa vid inresehamnen?
  • Har du någonsin nekats resetillstånd av Department of Homeland Security genom det elektroniska systemet för resetillstånd (ESTA)?
  • Har någon någonsin lämnat in en immigrantansökan för din räkning till USA:s medborgarskaps- och immigrationsmyndighet (Citizenship and Immigration Services)

  Om du inte kan minnas exakt när du besökte USA, vänligen ange en så exakt uppskattning som möjligt.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 9. Information om USA:s kontaktpunkter

  I det här steget måste du ange information om din kontaktpunkt eller organisation i USA.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 10. Familjeinformation: Släktingar

  I detta avsnitt av DS-160-formuläret ska du lämna information om dina biologiska föräldrar. Om du är adopterad ska du lämna uppgifter om dina adoptivföräldrar.

  • Är din far i USA?
  • Har du några nära släktingar, exklusive föräldrar, i USA?
  • Har du några andra släktingar i USA?

  Närmaste släktingar definieras som din fästman/fästmö, make/maka, son/dotter eller bror/syster.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 11. Uppgifter om nuvarande arbete, utbildning och fortbildning

  Lämna information om din nuvarande anställning, skola eller utbildning.

  • Primär sysselsättning = din huvudsakliga sysselsättning
  • Nuvarande arbetsgivare eller skolans namn = ange information och kontaktuppgifter för din nuvarande arbetsgivare eller skola
  • Månadsinkomst i lokal valuta = din nettomånadsinkomst i kronor
  • Beskriv dina arbetsuppgifter kortfattat = ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter

  Om du för närvarande är arbetslös, vänligen ange ”Arbetslös”.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 12. Säkerhet och bakgrund: Del 1

  • Har du en smittsam sjukdom som är av betydelse för folkhälsan?
  • Har du en psykisk eller fysisk störning som utgör eller sannolikt kommer att utgöra ett hot mot din säkerhet eller välfärd eller mot andra?
  • Är du, eller har du någonsin varit, drogmissbrukare eller beroende?

  Om du kryssar i ”Ja” på en fråga betyder det inte nödvändigtvis att din viseringsansökan kommer att avslås.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 13. Säkerhet och bakgrund: Del 2

  • Har du någonsin arresterats eller dömts för något brott, även om du har benådats, fått amnesti eller vidtagit någon annan liknande åtgärd?
  • Har du någonsin brutit mot, eller deltagit i en konspiration för att bryta mot, någon lag som rör kontrollerade substanser?
  • Kommer du till USA för att ägna dig åt prostitution eller olagliga kommersiella sedvänjor eller har du varit inblandad i prostitution eller koppleri under de senaste 10 åren?
  • Har du någonsin varit inblandad i, eller har du för avsikt att bli inblandad i, penningtvätt?
  • Har du någonsin begått eller konspirerat för att begå ett människohandelsbrott i USA eller utanför USA?
  • Har du någonsin medvetet hjälpt, stöttat, bistått eller samarbetat med en person som har begått, eller konspirerat för att begå, ett allvarligt människohandelsbrott i USA eller utanför USA?
  • Är du make, son eller dotter till en person som har begått eller konspirerat för att begå ett människohandelsbrott i USA eller utanför USA och har du medvetet dragit nytta av människohandelsverksamheten under de senaste fem åren?

  Om du kryssar i ”Ja” på en fråga betyder det inte nödvändigtvis att din viseringsansökan kommer att avslås.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 14. Säkerhet och bakgrund: Del 3

  • Avser du att ägna dig åt spioneri, sabotage, brott mot exportkontroll eller någon annan olaglig verksamhet under din vistelse i USA?
  • Avser du att delta i terroristaktiviteter medan du befinner dig i USA eller har du någonsin deltagit i terroristaktiviteter?
  • Har du någonsin, eller har du för avsikt att, ge finansiellt stöd eller annat stöd till terrorister eller terroristorganisationer?
  • Är du medlem i eller företrädare för en terroristorganisation?
  • Har du någonsin beordrat, uppmanat, begått, bistått eller på annat sätt deltagit i folkmord?
  • Har du någonsin begått, beordrat, uppmuntrat, bistått eller på annat sätt deltagit i tortyr?
  • Har du begått, beordrat, uppmuntrat, bistått eller på annat sätt deltagit i utomrättsliga avrättningar, politiska avrättningar eller andra våldshandlingar?
  • Har du någonsin deltagit i rekrytering eller användning av barnsoldater?
  • Har du, när du tjänstgjorde som regeringstjänsteman, vid något tillfälle varit ansvarig för eller direkt utfört särskilt allvarliga kränkningar av religionsfriheten?
  • Har du någonsin varit direkt inblandad i upprättandet eller genomförandet av befolkningskontroller som tvingar en kvinna att genomgå en abort mot sitt fria val eller en man eller en kvinna att genomgå sterilisering mot sin fria vilja?
  • Har du någonsin varit direkt inblandad i tvångstransplantation av mänskliga organ eller kroppslig vävnad? Har du någonsin varit inblandad i att utföra tvångstransplantationer av mänskliga organ eller mänsklig vävnad?

  Om du kryssar i ”Ja” på en fråga betyder det inte nödvändigtvis att din viseringsansökan kommer att avslås.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 15. Säkerhet och bakgrund: Del 4

  • Har du någonsin varit föremål för en utfrågning om avvisning eller utvisning?
  • Har du någonsin försökt få eller hjälpa andra att få ett visum, inresa till USA eller någon annan invandringsförmån från USA genom bedrägeri, avsiktlig felaktig framställning eller andra olagliga medel?
  • Har du uteblivit från en förhandling om avlägsnande eller avvisning under de senaste fem åren?
  • Har du någonsin vistats olagligt i USA, överskridit den tid som beviljats av en immigrationsmyndighet eller på annat sätt brutit mot villkoren för ett USA-visum?

  Om du kryssar i ”Ja” på en fråga innebär det inte automatiskt att din viseringsansökan kommer att avslås.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 16. Säkerhet och bakgrund: Del 5

  • Har du någonsin undanhållit vårdnaden av ett barn som är medborgare i USA utanför USA från en person som beviljats vårdnaden av en domstol i USA?
  • Har du röstat i USA i strid med någon lag eller förordning?
  • Har du någonsin avsagt dig ditt amerikanska medborgarskap i syfte att undvika beskattning?
  • Har du gått i en offentlig grundskola som student (F) eller i en offentlig gymnasieskola efter den 30 november 1996 utan att betala ersättning till skolan?

  Om du kryssar i ”Ja” på någon av frågorna innebär det inte automatiskt att din viseringsansökan kommer att avslås.

  📄 Exempel på den ifyllda delen av formuläret

 17. Ladda upp foto + Bekräfta foto

  I det här avsnittet måste du ladda upp ditt foto. För USA-visum, speciella krav ställs; ett vanligt passfoto kommer inte att räcka. Du måste ta ett nytt foto.

  Fotot ska mäta 5,10 cm × 5,10 cm, och du måste ta med samma foto personligen till ambassaden för en personlig intervju. Från och med den 1 november 2016 kan foton med korrigerande glasögon inte användas.

  Efter uppladdningen kommer systemet snabbt att kontrollera fotot och meddela dig om det upptäcker något fel. Om inga fel upptäcks kan du gå vidare till nästa steg.

 18. Granskning

  Precis innan du skickar in formuläret måste du noggrant gå igenom all information. Jag rekommenderar att du inte fördröjer denna process och granskar varje rad på varje sida.

  När formuläret har skickats in är det inte möjligt att göra ändringar. Felaktigt ifyllda uppgifter kan i extrema fall leda till att viseringsansökan avslås.

 19. Signera och skicka in

  I det sista steget måste du under ed bekräfta att alla angivna uppgifter är fullständiga och korrekta.

  • Hjälpte någon dig att fylla i denna ansökan? – Om någon hjälpte dig att fylla i formuläret, kryssa i ”Ja” och fyll i den information som krävs. Vänligen betrakta inte dessa instruktioner som hjälp med att fylla i DS-160-formuläret :-)
  • Ange ditt passnummer/resedokumentnummer – Ange ditt passnummer igen för verifiering och kontroll.
  • Ange koden som visas – Kopiera den röda siffran som visas.

  Klicka slutligen på knappen ”Signera och skicka in ansökan”. Då skickas det ifyllda formuläret in.

 20. Bekräftelse

  På den allra sista sidan hittar du formulärbekräftelsen. Bekräftelsen måste tas med till ambassaden för en personlig intervju.

  Jag rekommenderar att du skriver ut alla dokument i PDF-format, sparar dem på din dator och även mejlar dem som säkerhetskopia.

 21. 💬 Om du har en fråga, inte förstår någon del av instruktionerna, eller tvärtom har din egen erfarenhet av DS-160-formuläret, var noga med att skriva i diskussionen under artikeln.

Bidra med din fråga eller personliga erfarenhet

Lägg till en kommentar

Vänligen läs artikeln och föregående kommentarer innan du ställer några frågor. Jag granskar personligen alla nya kommentarer och tar omedelbart bort reklam, skräppost eller stötande innehåll.

Billigaste hyrbil i USA