Vul uw DS-160 visumformulier in: Stap voor stap gids (2024)

Petr Novák

Het formulier “Nonimmigrant Visa Application (DS-160)” moet worden ingevuld door alle aanvragers van een USA visum. Dit formulier wordt uitsluitend ingevuld op State.gov. Dit artikel geeft instructies voor het invullen van het DS-160 formulier en beantwoordt veelgestelde vragen. Het invullen van het DS-160 formulier duurt tussen de 30 en 60 minuten, dus reken daarop en geef natuurlijk eerlijke antwoorden.

Vul uw DS-160 visumformulier in: Stap voor stap gids (2024) | © Unsplash.com

 1. Inhoudsopgave
  1. Aan de slag
  2. Persoonlijke informatie 1
  3. Persoonlijke informatie 2
  4. Adres- en telefoongegevens
  5. Paspoortinformatie
  6. Reisinformatie
  7. Reisbegeleidersinformatie
  8. Vorige Reisinformatie VS
  9. USA Point of Contact Informatie
  10. Familie-informatie: Verwanten
  11. Gegevens over werk, opleiding en training
  12. Veiligheid en achtergrond: Deel 1
  13. Veiligheid en achtergrond: Deel 2
  14. Veiligheid en achtergrond: Deel 3
  15. Veiligheid en achtergrond: Deel 4
  16. Veiligheid en achtergrond: Deel 5
  17. Foto uploaden + Foto bevestigen
  18. Review
  19. Teken en verzend
  20. Bevestiging

  Aan de slag

  Selecteer op de startpagina eerst de locatie waar je je visum wilt aanvragen in de vervolgkeuzelijst, bijvoorbeeld “Tsjechië, Praag” en klik verderop op de knop “Een aanvraag starten”.

  Selecteer vervolgens de beveiligingsvraag van je keuze en geef je antwoord. Op dit punt is het vrij eenvoudig. Noteer in de rechterbovenhoek de identificatiecode van je formulier.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde formulier

 2. Persoonlijke informatie 1

  • Namen – vul al je achternamen in zoals ze op je paspoort staan. Gebruik geen komma’s of andere diakritische tekens.
  • Voornamen – schrijf je voornaam of voornamen, ook weer zonder diakritische tekens
  • Volledige naam in inheems alfabet – typ je volledige naam, inclusief diakritische tekens
  • Have You Ever Used Other Names? Als je ooit een andere naam hebt gebruikt (bijvoorbeeld voordat je trouwde), schrijf die dan zonder accenten
  • Do You Have a Telecode That Represents Your Name?
  • Seks
  • Huwelijkse staat
  • Geboortedatum en -plaats

  Klik op Volgende als je klaar bent.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 3. Persoonlijke informatie 2

  • Land – Je land
  • Heeft u of hebt u ooit een andere nationaliteit gehad dan de nationaliteit die hierboven bij Nationaliteit is aangegeven? Als u ooit een andere nationaliteit hebt gehad dan de nationaliteit die in het vak hierboven is aangegeven, selecteer deze dan.
  • Nationaal Identificatienummer – geboortenummer
  • USA Social Security Number – Amerikaanse burgerservicenummer
  • USA Taxpayer ID Number – Amerikaans belastingplichtig identificatienummer

  Als een van deze niet op jou van toepassing is, vink dan Niet van toepassing aan.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 4. Adres- en telefoongegevens

  Vul je vaste adres in, je kunt de knop Niet van toepassing naast het vakje Staat/provincie aanvinken. Als je afleveradres anders is dan je vaste adres, vul het dan in.

  Zorg ervoor dat je ook je telefoonnummer en e-mailadres invult.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde formulier

 5. Paspoortinformatie

  • Paspoort-/reisdocumenttype – voor een normaal paspoort selecteert u Normaal
  • Paspoort-/reisdocumentnummer
  • Paspoortboeknummer – selecteert niet van toepassing
  • Waar is het paspoort/reisdocument uitgegeven?
  • Issuance Date
  • Verloopdatum
  • Heb je ooit een paspoort verloren of is er een gestolen?

  Je paspoort moet nog minstens 6 maanden geldig zijn na de datum waarop je de VS wilt verlaten.
  📄 Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 6. Reisinformatie

  Vul in dit gedeelte van het formulier je reisgegevens in.

  • Doel van de reis naar de VS
  • Voorgenomen aankomstdatum
  • Voorgenomen verblijfsduur in de VS
  • Adres waar je zult verblijven in de VS
  • Persoon/entiteit die voor je reis betaalt

  Als je bijvoorbeeld je exacte locatie niet weet op het moment dat je het formulier invult, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

  Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 7. Reisbegeleidersinformatie

  Hier vul je informatie in over de mensen die je zullen vergezellen op je reis.

  • Zijn er andere personen die met je meereizen?
  • Reist u als onderdeel van een groep of organisatie?

  Als je reist met je familie, een georganiseerde groep (rondreis), een sportclub of misschien een muziekgroep, dan moet je Ja aanvinken. Als je met collega’s reist, kun je Nee aanvinken.

  📄 Voorbeeld van een ingevuld deel van het formulier

 8. Vorige Reisinformatie VS

  • Heb je de VS ooit bezocht? Zo ja, geef informatie over uw laatste vijf bezoeken.
  • Heb je ooit een visum voor de VS gekregen?
  • Heeft u ooit een visum voor de VS geweigerd gekregen, is u de toegang tot de VS geweigerd of is uw aanvraag voor toelating bij de haven van binnenkomst ingetrokken?
  • Heb je ooit een reisvergunning geweigerd gekregen van het Department of Homeland Security via het Electronic System for Travel Authorization (ESTA)?
  • Heeft iemand ooit namens u een immigratieaanvraag ingediend bij de Amerikaanse Citizenship and Immigration Services?

  Als je je niet precies kunt herinneren wanneer je de VS hebt bezocht, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

  📄 Sample van het ingevulde deel van het formulier

 9. USA Point of Contact Informatie

  In deze stap moet je informatie geven over je contactpersoon of organisatie in de VS.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 10. Familie-informatie: Verwanten

  Geef in dit deel van het DS-160 formulier informatie over je biologische ouders. Als je geadopteerd bent, geef dan details over je adoptieouders.

  • Is je vader in de VS?
  • Heb je naaste familieleden, met uitzondering van je ouders, in de VS?
  • Heb je nog andere familieleden in de VS?

  Onder directe familieleden verstaan we je verloofde/verloofde, echtgenoot/echtgenote, zoon/dochter of broer/zus.

  📄 Sample van het ingevulde deel van het formulier

 11. Gegevens over werk, opleiding en training

  Geef informatie over je huidige werk, school of opleiding.

  • Primary Occupation = je hoofdberoep
  • Naam huidige werkgever of school = geef informatie en contactgegevens van je huidige werkgever of school
  • Maandinkomen in lokale valuta = je netto maandinkomen in kronen
  • Briefly Describe Your Duties = geef een korte beschrijving van je taken

  Als je momenteel werkloos bent, vermeld dan “Werkloos”.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 12. Veiligheid en achtergrond: Deel 1

  • Heeft u een overdraagbare ziekte die van belang is voor de volksgezondheid?
  • Heb je een geestelijke of lichamelijke aandoening die een bedreiging vormt of kan vormen voor je veiligheid of welzijn of voor anderen?
  • Ben je drugsgebruiker of verslaafd, of ben je dat ooit geweest?

  Het aanvinken van “Ja” op een vraag hoeft niet te betekenen dat je visumaanvraag wordt afgewezen.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 13. Veiligheid en achtergrond: Deel 2

  • Ben je ooit gearresteerd of veroordeeld voor een overtreding of misdrijf, ook al is daarvoor gratie verleend of is amnestie of een andere soortgelijke maatregel verleend?
  • Heb je ooit een wet met betrekking tot gereguleerde stoffen overtreden, of ben je ooit betrokken geweest bij een samenzwering om die te overtreden?
  • Kom je naar de VS om je bezig te houden met prostitutie of onwettige gecommercialiseerde ondeugd of ben je de afgelopen 10 jaar betrokken geweest bij prostitutie of het regelen van prostituees?
  • Ben je ooit betrokken geweest bij het witwassen van geld of ben je van plan dat te gaan doen?
  • Heb je ooit een mensenhandelmisdrijf gepleegd of samengezworen in de VS of daarbuiten?
  • Heb je ooit willens en wetens geholpen, bijgestaan of samengespannen met een persoon die een ernstig misdrijf tegen mensenhandel heeft gepleegd of daartoe heeft samengespannen in de Verenigde Staten of daarbuiten?
  • Ben je de echtgenoot, zoon of dochter van een persoon die zich schuldig heeft gemaakt of heeft samengezworen aan mensenhandel in de VS of daarbuiten en heb je in de afgelopen vijf jaar bewust geprofiteerd van de mensenhandelactiviteiten?

  Het aanvinken van “Ja” op een vraag betekent niet noodzakelijkerwijs dat je visumaanvraag wordt afgewezen.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 14. Veiligheid en achtergrond: Deel 3

  • Bent u van plan zich bezig te houden met spionage, sabotage, exportcontroleovertredingen of andere illegale activiteiten terwijl u in de VS bent?
  • Bent u van plan terroristische activiteiten te ontplooien tijdens uw verblijf in de VS of hebt u ooit terroristische activiteiten ontplooid?
  • Heb je ooit financiële of andere steun verleend aan terroristen of terroristische organisaties of ben je van plan dat te doen?
  • Ben je lid of vertegenwoordiger van een terroristische organisatie?
  • Heb je ooit opdracht gegeven tot genocide, heb je daartoe aangezet, heb je deze gepleegd, heb je eraan meegewerkt of heb je er op andere wijze aan deelgenomen?
  • Heb je ooit martelingen begaan, bevolen, aangezet tot, geassisteerd bij of op andere wijze deelgenomen aan martelingen?
  • Heb je buitengerechtelijke executies, politieke moorden of andere gewelddaden gepleegd, bevolen, aangezet, geassisteerd of er anderszins aan deelgenomen?
  • Heb je je ooit beziggehouden met het ronselen of inzetten van kindsoldaten?
  • Heb je tijdens je functie als overheidsfunctionaris op enig moment verantwoordelijkheid gedragen voor bijzonder ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid of heb je deze rechtstreeks uitgevoerd?
  • Heb je ooit rechtstreeks meegewerkt aan de invoering of handhaving van bevolkingscontroles die een vrouw dwingen om tegen haar vrije keuze een abortus te ondergaan of een man of een vrouw om tegen hun vrije wil een sterilisatie te ondergaan?
  • Bent u ooit direct betrokken geweest bij gedwongen transplantatie van menselijke organen of lichaamsweefsel? Bent u ooit betrokken geweest bij het uitvoeren van gedwongen transplantaties van menselijke organen of menselijk weefsel?

  Het aanvinken van “Ja” op een vraag hoeft niet te betekenen dat je visumaanvraag wordt afgewezen.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 15. Veiligheid en achtergrond: Deel 4

  • Heb je ooit te maken gehad met een uitzettings- of deportatiehoorzitting?
  • Heb je ooit geprobeerd een visum, toegang tot de VS of een ander immigratievoordeel van de VS te verkrijgen of anderen daarbij geholpen door middel van fraude, opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken of andere onwettige middelen?
  • Heeft u de afgelopen vijf jaar niet deelgenomen aan een hoorzitting over uitzetting of niet-ontvankelijkheid?
  • Heb je ooit onrechtmatig verbleven, de door een immigratieambtenaar toegestane verblijfsduur overschreden of anderszins de voorwaarden van een USA-visum overtreden?

  Als je een vraag met “Ja” aanvinkt, betekent dat niet automatisch dat je visumaanvraag wordt afgewezen.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 16. Veiligheid en achtergrond: Deel 5

  • Heb je ooit de voogdij over een Amerikaans kind buiten de VS ontnomen aan een persoon aan wie door een Amerikaanse rechtbank de voogdij is toegekend?
  • Heb je in de VS gestemd in strijd met wet- of regelgeving?
  • Heb je ooit afstand gedaan van het staatsburgerschap van de Verenigde Staten om belasting te ontwijken?
  • Heb je na 30 november 1996 op een openbare basisschool gezeten met de status van student (F) of op een openbare middelbare school zonder dat je de school hebt terugbetaald?

  Als je “Ja” aanvinkt bij een van de vragen, betekent dit niet automatisch dat je visumaanvraag wordt afgewezen.

  📄 Voorbeeld van het ingevulde deel van het formulier

 17. Foto uploaden + Foto bevestigen

  In dit gedeelte moet je je foto uploaden. Voor het visum voor de VS worden speciale eisen gesteld; een standaard pasfoto volstaat niet. Je zult een nieuwe foto moeten maken.

  De foto moet een afmeting hebben van 5,10 cm × 5,10 cm, en je moet dezelfde foto persoonlijk meenemen naar de ambassade voor een persoonlijk gesprek. Vanaf 1 november 2016 kunnen foto’s met een corrigerende bril niet meer worden gebruikt.

  Na het uploaden zal het systeem de foto snel controleren en je op de hoogte stellen als het een fout ontdekt. Als er geen fouten worden gevonden, kun je doorgaan naar de volgende stap.

 18. Review

  Net voordat je het formulier verstuurt, moet je alle informatie grondig doornemen. Ik raad je aan dit proces niet uit te stellen en elke regel op elke pagina te controleren.

  Zodra het formulier is ingediend, is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Verkeerd ingevulde gegevens kunnen in extreme gevallen leiden tot afwijzing van de visumaanvraag.

 19. Teken en verzend

  In de laatste stap moet je onder ede bevestigen dat alle ingevoerde informatie volledig en correct is.

  • Heeft iemand je geholpen bij het invullen van deze aanvraag? – Als iemand je heeft geholpen bij het invullen van het formulier, vink dan “Ja” aan en vul de gevraagde informatie in. Beschouw deze instructies niet als hulp bij het invullen van het DS-160 formulier :-)
  • Voer je paspoort-/reisdocumentnummer in – Voer je paspoortnummer opnieuw in ter verificatie en controle.
  • Voer de code in zoals weergegeven – Kopieer het weergegeven rode getal.

  Klik ten slotte op de knop “Aanvraag ondertekenen en verzenden”. Hiermee wordt het ingevulde formulier verzonden.

 20. Bevestiging

  Op de allerlaatste pagina vind je de bevestiging van het formulier. De bevestiging moet worden meegenomen naar de ambassade voor een persoonlijk gesprek.

  Ik raad je aan om alle documenten af te drukken in PDF-formaat, ze op je computer op te slaan en ze ook te e-mailen als back-up.

 21. 💬 Als je een vraag hebt, een deel van de instructies niet begrijpt of juist je eigen ervaring hebt met het DS-160 formulier, post dan in de discussie onder het artikel.

Draag bij met uw vraag of persoonlijke ervaring

Een commentaar toevoegen

Lees het artikel en de voorgaande opmerkingen voordat u vragen stelt. Ik bekijk persoonlijk alle nieuwe reacties en verwijder onmiddellijk alle advertenties, spam of aanstootgevende inhoud.

Goedkoopste auto huren in de VS