Jak wypełnić formularz wizowy DS-160 do USA

Petr Novák

Formularz „Wniosek o wizę nieimigracyjną (DS-160)” musi zostać wypełniony przez wszystkie osoby ubiegające się o wizę USA. Formularz ten można wypełnić wyłącznie na stronie State.gov. Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące wypełniania formularza DS-160 i odpowiedzi na często zadawane pytania. Wypełnienie formularza DS-160 zajmuje od 30 do 60 minut, więc proszę się tego spodziewać i oczywiście udzielać szczerych odpowiedzi.

Jak wypełnić formularz wizowy DS-160 do USA | © Unsplash.com

 1. Spis treści
  1. Początek
  2. Informacje osobiste 1
  3. Informacje osobiste 2
  4. Informacje o adresie i telefonie
  5. Informacje o paszporcie
  6. Informacje o podróży
  7. Informacje o towarzyszach podróży
  8. Poprzednie informacje o podróży do USA
  9. Informacje o punkcie kontaktowym w USA
  10. Informacje o rodzinie: Krewni
  11. Przedstaw informacje o pracy, edukacji i szkoleniach
  12. Bezpieczeństwo i tło: Część 1
  13. Bezpieczeństwo i tło: Część 2
  14. Bezpieczeństwo i tło: Część 3
  15. Bezpieczeństwo i tło: Część 4
  16. Bezpieczeństwo i tło: Część 5
  17. Prześlij zdjęcie + Potwierdź zdjęcie
  18. Recenzja
  19. Podpisz i wyślij
  20. Potwierdzenie

  Początek

  Na stronie głównej najpierw wybierz lokalizację, w której będziesz ubiegać się o wizę z listy rozwijanej, na przykład „Czechy, Praga” i kliknij przycisk „Rozpocznij aplikację” znajdujący się poniżej.

  Następnie wybierz pytanie bezpieczeństwa i podaj odpowiedź. W tym momencie jest to dość proste. W prawym górnym rogu zanotuj kod identyfikacyjny swojego formularza.

  📄 Próbka wypełnionego formularza.

 2. Informacje osobiste 1

  • Nazwiska – wpisz wszystkie swoje nazwiska tak, jak widnieją w twoim paszporcie. Nie używaj przecinków ani innych znaków diakrytycznych.
  • Imiona – wpisz swoje imię (imiona), ponownie bez znaków diakrytycznych
  • Full Name in Native Alphabet – wpisz swoje pełne imię i nazwisko, łącznie ze znakami diakrytycznymi
  • Czy kiedykolwiek używałeś innych nazwisk? Jeśli kiedykolwiek używałeś innego nazwiska (np. przed ślubem), napisz je bez akcentów
  • Czy posiadasz kod telefoniczny reprezentujący Twoje imię i nazwisko?
  • Seks
  • Stan cywilny
  • Data i miejsce urodzenia

  Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

  📄 Próbka wypełnionej części formularza.

 3. Informacje osobiste 2

  • Kraj – Twój kraj
  • Czy posiadasz lub posiadałeś obywatelstwo inne niż wskazane powyżej w rubryce „Obywatelstwo”? Jeśli kiedykolwiek posiadałeś obywatelstwo inne niż wskazane w powyższej rubryce, zaznacz je.
  • National Identification Number – numer urodzenia
  • USA Social Security Number – amerykański numer ubezpieczenia społecznego
  • USA Taxpayer ID Number – Numer identyfikacyjny podatnika w USA

  Jeśli którykolwiek z nich nie dotyczy Ciebie, zaznacz Nie dotyczy.

  📄 Próbka wypełnionej części formularza.

 4. Informacje o adresie i telefonie

  Wpisz swój stały adres, możesz zaznaczyć przycisk Nie dotyczy obok pola Stan/Prowincja. Jeśli adres dostawy różni się od adresu stałego, wpisz go.

  Upewnij się, że podałeś swój numer telefonu i adres e-mail.

  📄 Próbka wypełnionego formularza.

 5. Informacje o paszporcie

  • Typ paszportu/dokumentu podróży – w przypadku zwykłego paszportu wybierz opcję Zwykły
  • Numer paszportu/dokumentu podróży
  • Numer książeczki paszportowej – wybierz Nie dotyczy
  • Gdzie wydano paszport/dokument podróży?
  • Data wejścia w życie
  • Data wygaśnięcia
  • Czy kiedykolwiek zgubiłeś paszport lub został ci on skradziony?

  Twój paszport powinien zachować ważność przez co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu z USA.
  📄 Próbka wypełnionej części formularza.

 6. Informacje o podróży

  W tej części formularza podaj informacje dotyczące podróży.

  • Cel podróży do USA
  • Planowana data przyjazdu
  • Planowana długość pobytu w USA
  • Adres, pod którym zatrzymasz się w USA
  • Osoba/podmiot opłacający Twoją podróż

  Na przykład, jeśli nie znasz dokładnej lokalizacji w momencie wypełniania formularza, podaj możliwie najdokładniejsze oszacowanie.

  Próbka wypełnionej części formularza.

 7. Informacje o towarzyszach podróży

  Tutaj podajesz informacje o osobach, które będą Ci towarzyszyć w podróży.

  • Czy podróżują z tobą inne osoby?
  • Podróżujesz w ramach grupy lub organizacji?

  Jeśli podróżujesz z rodziną, zorganizowaną grupą (wycieczką), klubem sportowym lub grupą muzyczną, powinieneś zaznaczyć Tak. Jeśli podróżujesz z kolegami z pracy, możesz zaznaczyć Nie.

  📄 Przykład wypełnionej sekcji formularza.

 8. Poprzednie informacje o podróży do USA

  • Czy kiedykolwiek odwiedziłeś USA? Jeśli tak, podaj informacje o pięciu ostatnich wizytach.
  • Czy kiedykolwiek otrzymałeś wizę do USA?
  • Czy kiedykolwiek odmówiono Ci wizy do USA, odmówiono przyjęcia do USA lub wycofano wniosek o przyjęcie w porcie wjazdu?
  • Czy kiedykolwiek odmówiono Ci autoryzacji podróży przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA)?
  • Czy ktoś kiedykolwiek złożył petycję imigracyjną w Twoim imieniu w USA Citizenship and Immigration Services?

  Jeśli nie pamiętasz dokładnie, kiedy odwiedziłeś USA, podaj jak najdokładniejszy szacunek.

  📄 Próbka wypełnionej części formularza.

 9. Informacje o punkcie kontaktowym w USA

  W tym kroku musisz podać informacje o swoim punkcie kontaktowym lub organizacji w USA.

  📄 Próbka wypełnionej sekcji formularza.

 10. Informacje o rodzinie: Krewni

  W tej części formularza DS-160 podaj informacje o swoich biologicznych rodzicach. Jeśli jesteś adoptowany, podaj szczegółowe informacje na temat rodziców adopcyjnych.

  • Czy twój ojciec jest w USA?
  • Czy masz jakichś najbliższych krewnych, z wyjątkiem rodziców, w USA?
  • Czy masz innych krewnych w USA?

  Najbliżsi krewni to narzeczony/narzeczona, małżonek/małżonka, syn/córka lub brat/siostra.

  📄 Próbka wypełnionej części formularza.

 11. Przedstaw informacje o pracy, edukacji i szkoleniach

  Podaj informacje dotyczące obecnego zatrudnienia, szkoły lub szkolenia.

  • Primary Occupation = Twój główny zawód
  • Nazwa obecnego pracodawcy lub szkoły = podaj informacje i dane kontaktowe obecnego pracodawcy lub szkoły
  • Miesięczny dochód w walucie lokalnej = Twój miesięczny dochód netto w koronach
  • Krótko opisz swoje obowiązki = podaj krótki opis swoich obowiązków zawodowych

  Jeśli jesteś obecnie bezrobotny, wpisz „Bezrobotny”.

  📄 Próbka wypełnionej sekcji formularza.

 12. Bezpieczeństwo i tło: Część 1

  • Czy cierpisz na chorobę zakaźną o znaczeniu dla zdrowia publicznego?
  • Czy cierpisz na zaburzenie psychiczne lub fizyczne, które stanowi lub może stanowić zagrożenie dla twojego bezpieczeństwa lub dobrobytu lub innych osób?
  • Czy jesteś lub kiedykolwiek byłeś osobą nadużywającą narkotyków lub uzależnioną?

  Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” nie musi oznaczać, że Twój wniosek wizowy zostanie odrzucony.

  📄 Próbka wypełnionej sekcji formularza.

 13. Bezpieczeństwo i tło: Część 2

  • Czy kiedykolwiek zostałeś aresztowany lub skazany za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, nawet jeśli było ono przedmiotem ułaskawienia, amnestii lub innego podobnego działania?
  • Czy kiedykolwiek naruszyłeś lub brałeś udział w spisku mającym na celu naruszenie jakiegokolwiek prawa dotyczącego substancji kontrolowanych?
  • Czy przyjeżdżasz do USA w celu uprawiania prostytucji lub nielegalnej komercjalizacji lub czy byłeś zaangażowany w prostytucję lub pozyskiwanie prostytutek w ciągu ostatnich 10 lat?
  • Czy kiedykolwiek byłeś zaangażowany lub zamierzasz zaangażować się w pranie pieniędzy?
  • Czy kiedykolwiek popełniłeś lub spiskowałeś w celu popełnienia przestępstwa handlu ludźmi w USA lub poza USA?
  • Czy kiedykolwiek świadomie pomagałeś, podżegałeś, pomagałeś lub współpracowałeś z osobą, która popełniła lub spiskowała w celu popełnienia poważnego przestępstwa handlu ludźmi w USA lub poza USA?
  • Czy jesteś małżonkiem, synem lub córką osoby, która popełniła lub spiskowała w celu popełnienia przestępstwa handlu ludźmi w USA lub poza USA i czy świadomie czerpałeś korzyści z handlu ludźmi w ciągu ostatnich pięciu lat?

  Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” nie musi oznaczać, że Twój wniosek wizowy zostanie odrzucony.

  📄 Próbka wypełnionej sekcji formularza.

 14. Bezpieczeństwo i tło: Część 3

  • Czy zamierzasz zaangażować się w szpiegostwo, sabotaż, naruszenie kontroli eksportu lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność podczas pobytu w USA?
  • Czy zamierzasz angażować się w działalność terrorystyczną podczas pobytu w USA lub czy kiedykolwiek angażowałeś się w działalność terrorystyczną?
  • Czy kiedykolwiek udzielałeś lub zamierzasz udzielać pomocy finansowej lub innego wsparcia terrorystom lub organizacjom terrorystycznym?
  • Czy jesteś członkiem lub przedstawicielem organizacji terrorystycznej?
  • Czy kiedykolwiek nakazałeś, podżegałeś, popełniłeś, pomagałeś lub w inny sposób uczestniczyłeś w ludobójstwie?
  • Czy kiedykolwiek popełniłeś, nakazałeś, podżegałeś, pomagałeś lub w inny sposób uczestniczyłeś w torturach?
  • Czy popełniłeś, zleciłeś, podżegałeś, pomagałeś lub w inny sposób uczestniczyłeś w pozasądowych egzekucjach, zabójstwach politycznych lub innych aktach przemocy?
  • Czy kiedykolwiek brałeś udział w rekrutacji lub wykorzystywaniu dzieci-żołnierzy?
  • Czy podczas pełnienia funkcji urzędnika państwowego byłeś odpowiedzialny za szczególnie poważne naruszenia wolności religijnej lub bezpośrednio je realizowałeś?
  • Czy kiedykolwiek byłeś bezpośrednio zaangażowany w ustanowienie lub egzekwowanie kontroli populacji, zmuszając kobietę do poddania się aborcji wbrew jej wolnemu wyborowi lub mężczyznę lub kobietę do poddania się sterylizacji wbrew ich wolnej woli?
  • Czy kiedykolwiek byłeś bezpośrednio zaangażowany w przymusowe przeszczepy ludzkich organów lub tkanek? Czy kiedykolwiek byłeś zaangażowany w przymusowe przeszczepy ludzkich organów lub tkanek?

  Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” nie musi oznaczać, że Twój wniosek wizowy zostanie odrzucony.

  📄 Próbka wypełnionej sekcji formularza.

 15. Bezpieczeństwo i tło: Część 4

  • Czy kiedykolwiek byłeś przedmiotem przesłuchania w sprawie wydalenia lub deportacji?
  • Czy kiedykolwiek próbowałeś uzyskać lub pomagałeś innym w uzyskaniu wizy, wjazdu do USA lub jakiejkolwiek innej korzyści imigracyjnej w USA poprzez oszustwo, umyślne wprowadzenie w błąd lub inne niezgodne z prawem środki?
  • Czy w ciągu ostatnich pięciu lat nie stawiłeś się na przesłuchanie w sprawie wydalenia lub niedopuszczalności?
  • Czy kiedykolwiek przebywałeś nielegalnie, przekroczyłeś okres przyznany przez urzędnika imigracyjnego lub w inny sposób naruszyłeś warunki wizy USA?

  Jeśli zaznaczysz odpowiedź „Tak” na któreś z pytań, nie oznacza to automatycznie, że Twój wniosek wizowy zostanie odrzucony.

  📄 Próbka wypełnionej części formularza.

 16. Bezpieczeństwo i tło: Część 5

  • Czy kiedykolwiek odmówiłeś opieki nad dzieckiem będącym obywatelem USA poza USA osobie, której sąd w USA przyznał opiekę prawną?
  • Czy głosowałeś w USA z naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub regulacji?
  • Czy kiedykolwiek zrzekłeś się obywatelstwa USA w celu uniknięcia opodatkowania?
  • Czy uczęszczałeś do publicznej szkoły podstawowej o statusie ucznia (F) lub publicznej szkoły średniej po 30 listopada 1996 r. bez zwrotu kosztów szkole?

  Jeśli zaznaczysz „Tak” na którekolwiek z pytań, nie oznacza to automatycznie, że Twój wniosek wizowy zostanie odrzucony.

  📄 Próbka wypełnionej części formularza.

 17. Prześlij zdjęcie + Potwierdź zdjęcie

  W tej sekcji musisz przesłać swoje zdjęcie. W przypadku wizy amerykańskiej nałożone są specjalne wymagania; standardowe zdjęcie paszportowe nie wystarczy. Będziesz musiał zrobić nowe zdjęcie.

  Zdjęcie powinno mieć wymiary 5,10 cm × 5,10 cm i będziesz musiał przynieść to samo zdjęcie osobiście do ambasady na osobistą rozmowę. Od 1 listopada 2016 r. nie można używać zdjęć z okularami korekcyjnymi.

  Po przesłaniu system szybko sprawdzi zdjęcie i powiadomi Cię, jeśli wykryje błąd. Jeśli nie wykryje żadnych błędów, możesz przejść do następnego kroku.

 18. Recenzja

  Tuż przed wysłaniem formularza musisz dokładnie przejrzeć wszystkie informacje. Zalecam, abyś nie zwlekał z tym procesem i przejrzał każdy wiersz na każdej stronie.

  Po przesłaniu formularza nie ma możliwości wprowadzenia zmian. Nieprawidłowo wypełnione dane mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do odrzucenia wniosku wizowego.

 19. Podpisz i wyślij

  W ostatnim kroku musisz potwierdzić pod przysięgą, że wszystkie wprowadzone informacje są kompletne i poprawne.

  • Czy ktoś pomógł Ci w wypełnieniu tego wniosku? – Jeśli ktoś pomógł Ci w wypełnieniu formularza, zaznacz „Tak” i uzupełnij wymagane informacje. Nie traktuj tych instrukcji jako pomocy w wypełnieniu formularza DS-160 :-)
  • Wprowadź numer paszportu/dokumentu podróży – wprowadź ponownie numer paszportu w celu weryfikacji i sprawdzenia.
  • Wprowadź kod jak pokazano – Skopiuj wyświetloną czerwoną liczbę.

  Na koniec kliknij przycisk „Podpisz i prześlij wniosek”. Spowoduje to przesłanie wypełnionego formularza.

 20. Potwierdzenie

  Na ostatniej stronie znajdziesz potwierdzenie złożenia formularza. Potwierdzenie należy przynieść do ambasady na osobistą rozmowę.

  Zalecam wydrukowanie wszystkich dokumentów w formacie PDF, zapisanie ich na komputerze, a także przesłanie ich pocztą elektroniczną jako kopii zapasowej.

 21. 💬 Jeśli masz pytania, nie rozumiesz jakiejkolwiek części instrukcji lub odwrotnie, masz własne doświadczenia z formularzem DS-160, koniecznie napisz w dyskusji pod artykułem.

Proszę dodać swoje pytanie lub osobiste doświadczenie

Proszę dodać komentarz

Proszę przeczytać artykuł i poprzednie komentarze przed zadaniem jakichkolwiek pytań. Osobiście sprawdzam wszystkie nowe komentarze i niezwłocznie usuwam wszelkie reklamy, spam lub obraźliwe treści.

Najtańsze wynajem samochodów w USA