Import av varor från USA 2024 – tull, moms och skattebefrielse

Petr Novák

Elektronik, kläder och andra varor är ofta billigare i USA än i Europa. Även om varor också blir dyrare i USA kan det fortfarande löna sig att importera från utlandet. Import av iPads, iPhones eller annan elektronik omfattas av lagar som kan införa en skatt eller tull på varorna. Samma lagar gäller för import från USA som för import från alla andra länder utanför EU.

Import av varor från USA 2024 – tull, moms och skattebefrielse | © Petr Novák

 1. Innehållsförteckning
  1. Tull och moms på försändelser från USA till EU 2024
  2. Viktig information om betalning av tull och moms på försändelser från USA
  3. Exempel: När moms och tullavgifter ska betalas
  4. Skattebefrielse för resenärer från EU
  5. FAQ: Import från USA, tull, moms, avgifter …

  Tull och moms på försändelser från USA till EU 2024

  💸 Moms

  Moms utgår på alla försändelser från USA, även de med ett värde upp till €22257 kr.

  Gåvor mellan privatpersoner med ett värde upp till €45525 kr är befriade från moms. Även om samma tulldeklaration görs för dessa som för försändelser upp till €1501 751 kr, kommer varken moms eller tull att debiteras. Försändelsen måste märkas som gåva.

  💸 Skyldighet

  Tull betalas för försändelser över €1501 751 kr. Försändelser med ett lägre värde är befriade från tull.

  Sändningens värde i sig (exklusive transportkostnader) avgör om tull ska betalas. Själva tullbeloppet beräknas dock på beloppet inklusive transportkostnader och eventuella andra avgifter.

  💸 Kostnader för tullklarering

  Postkontoret i mottagarens land sköter vanligtvis tullförfarandet.

  Om tullvarorna hanteras inom ramen för IOSS-systemet tas ingen avgift ut. IOSS (Import One-Stop Shop) avser en situation där säljaren är registrerad för moms i Europeiska unionen och kunden köper varor redan plus moms.

 2. Viktig information om betalning av tull och moms på försändelser från USA

  ⚪  Grundläggande tulltermer

  Tre begrepp att förstå för tullavgifter på importerade varor:

  • Varans inneboende värde = varans värde exklusive porto och försäkring
  • Varans totala värde = varans egentliga värde + porto och försäkring
  • Totalt värde av varor = varornas inneboende värde + porto

  ⚪ Andra begränsningar för flygpassagerare

  Ett undantag från gränserna gäller för flygpassagerare. För dem är varor befriade från tull och moms upp till €4305 018 kr per person, och för barn under 15 år upp till €2002 334 kr per person.

  ⚪  Fastställande av tullens storlek

  TARIC-systemet används för att fastställa tullbeloppet, och du kan själv beräkna beloppet. Den främsta utmaningen är varornas nomenklatur, dvs. deras klassificering i den relevanta kategorin. Det finns ett stort antal kategorier som lätt kan förväxlas av en lekman.

 3. Exempel: När moms och tullavgifter ska betalas

  Tullklarering av USA-försändelser kan alltid resultera i ett av tre resultat:

  Situation Förklaring DPH Clo
  Du beställer ett mobilskal för €10117 kr, portokostnader €558 kr. Varans totala värde är €15175 kr.
  En moster från USA skickar en t-shirt till dig för €30350 kr, portot är €10117 kr. I tulldeklarationen anges att det är en gåva.
  Du köper hörlurar för €1401 634 kr, porto kostar €20233 kr. Det faktiska värdet är €1401 634 kr, det totala värdet är €1601 867 kr.
  Du beställer en iPhone för €8009 336 kr, fraktkostnaden är ytterligare €20233 kr. Det faktiska värdet överstiger tröskelvärdet €1501 751 kr.
 4. Skattebefrielse för resenärer från EU

  👕 Tullgräns för souvenirer från USA

  Flygpassagerare är befriade från att betala moms och tullavgifter upp till €4305 018 kr per person. För passagerare under 15 år är gränsen €2002 334 kr per person. Detta belopp gäller för alla varor, inklusive souvenirer, elektronik, kläder och mycket mer.

  🚬 Tullgräns för tobaksimport från USA

  Följande kvantiteter tobak är befriade från tull, mervärdesskatt och punktskatt:

  • 200 cigaretter,
  • 100 cigarrer upp till 3 gram per styck,
  • 50 cigarrer,
  • 250 gram röktobak.

  De totala gränserna gäller per person och varje föremål motsvarar 100% av gränsen. Du kan alltså inte importera t.ex. 200 cigaretter och 100 cigarrer samtidigt. Dessa varor kan endast kombineras så att den totala summan inte överstiger de tillåtna 100 %. Till exempel kan 100 cigaretter och 25 cigarrer importeras.

  🍷 Tullens alkoholgräns för import från USA

  Tillsammans med tobaksvaror får personer som är 17 år eller äldre importera alkohol utan att betala tull, moms eller punktskatt, upp till följande maximala kvantiteter:

  • Totalt 1 liter alkohol och alkoholhaltiga drycker som innehåller mer än 22 volymprocent, eller odenaturerad alkohol som innehåller minst 80 volymprocent,
  • Totalt 2 liter alkohol och alkoholdrycker med en alkoholhalt i volymprocent av högst 22 %.

  Precis som för tobaksvaror gäller för alkohol att båda varorna utgör 100 % av den totala tillåtna mängden. Det är inte möjligt att importera 1 liter 40-procentig alkohol och 2 liter 10-procentig alkohol samtidigt. Däremot kan du importera t.ex. 4 liter stilla vin och 16 liter öl samtidigt.

  Det är inte möjligt att importera fler tobaksvaror eller alkohol även om du går med på att betala tull, moms och punktskatt.

  💊 Tullbegränsningar för läkemedel och bränslen

  Du kan importera läkemedel i mängder som motsvarar personliga behov. Du kan också importera bränsle i den normala tanken i ditt fordon, plus upp till 10 liter i en bärbar behållare för varje motorfordon.

  🛃 Tullkontroll vid ankomst till EU?

  Vid ankomsten till EU går du igenom passkontrollen (för flyg från länder utanför Schengenområdet) och hämtar ditt incheckade bagage. Du passerar sedan genom en av tullens kontrollportar, antingen med eller utan varor som ska förtullas. Även om du inte deklarerar några varor kan du ändå bli utvald av tullen för en slumpmässig genomsökning av ditt bagage.

  Under kontrollen röntgas ditt bagage, och om det finns någon misstanke genomförs en detaljerad genomsökning.

 5. FAQ: Import från USA, tull, moms, avgifter …

  Hur hög är tullavgiften vid import av en bil från USA?

  I hela Europeiska unionen är bilar som importeras från USA föremål för en enhetlig tull på 10% och moms till lämplig skattesats. Veteranbilar som är över 30 år gamla är undantagna från tull. För fullständiga instruktioner, se artikeln Importera en bil från USA.

  Jag vill beställa två T-shirts, var och en till priset €80934 kr. Frakten är gratis. Kommer jag att betala tull och moms?

  Om båda t-shirtsen skickas i samma försändelse debiteras du moms och tull. Du kan lagligen undvika att betala tull genom att beställa varje t-shirt separat. Moms tillkommer dock alltid.

  Jag flyger till USA för att köpa en iPhone och Apple Watch till mig själv och mina vänner. Fyra till fem av varje. Om jag packar upp elektroniken ur lådan och skickar den som begagnad, kommer jag då att slippa betala moms och tullavgifter?

  Det är osannolikt. Tulltjänstemän är medvetna om sådana trick. Dessutom överskrider den angivna kvantiteten det normala behovet för en person och överskrider den tillåtna gränsen.

  Jag vill köpa en iPhone genom en vän i USA och undvika att betala tull och moms. Om han skriver på tulldeklarationen på lådan att han skickar glasögon till mig, kommer det att gå igenom?

  Tullen inspekterar alla försändelser med röntgen. Om de misstänker att beskrivningen på etiketten inte stämmer överens med innehållet öppnar de försändelsen.

  Min syster skickar sina begagnade överdrag till två soffor från USA till mig. Kommer jag att betala moms och tull? Hon har inget kvitto på överdragen och kommer inte ihåg hur mycket de kostade.

  En tulldeklarationsetikett måste fästas på paketet med omslag, med uppgifter om försändelsen och ett uppskattat pris. Om tulltjänstemännen är tveksamma till det deklarerade tullvärdet för försändelsen kan de själva fastställa det.

Artikeln är aktuell per den 2 januari 2024. Förfaranden i olika länder kan variera. För mer information, se Europeiska unionens webbplats.

Bidra med din fråga eller personliga erfarenhet

Lägg till en kommentar

Vänligen läs artikeln och föregående kommentarer innan du ställer några frågor. Jag granskar personligen alla nya kommentarer och tar omedelbart bort reklam, skräppost eller stötande innehåll.

Billigaste hyrbil i USA