Import af varer fra USA 2024 – told, moms, afgiftsfritagelse

Petr Novák

Elektronik, tøj og andre varer er ofte billigere i USA end i Europa. Selvom varerne også bliver dyrere i USA, kan det stadig betale sig at importere fra udlandet. Import af iPads, iPhones eller anden elektronik er underlagt love, der kan pålægge varerne en skat eller told. De samme love gælder for import fra USA som for varer fra alle andre lande uden for EU.

Import af varer fra USA 2024 – told, moms, afgiftsfritagelse | © Petr Novák

 1. Indholdsfortegnelse
  1. Told og moms på forsendelser fra USA til EU 2024
  2. Vigtig information om betaling af told og moms på forsendelser fra USA
  3. Eksempler: Når der skal betales moms og told
  4. Skattefritagelse for rejsende fra EU
  5. FAQ: Import fra USA, told, moms, gebyrer …

  Told og moms på forsendelser fra USA til EU 2024

  💸 Moms

  Der skal betales moms af alle forsendelser fra USA, også dem med en værdi op til €22164 kr.

  Gaver mellem privatpersoner med en værdi op til €45336 kr er fritaget for moms. Selvom der skal laves samme tolddeklaration for disse som for forsendelser op til €1501.119 kr, vil der hverken blive opkrævet moms eller told. Forsendelsen skal være markeret som en gave.

  💸 Pligt

  Der skal betales told på forsendelser over €1501.119 kr. Forsendelser med en lavere værdi er fritaget for at betale told.

  Det er forsendelsens indre værdi (ekskl. transportomkostninger), der afgør, om der skal betales told. Selve toldbeløbet beregnes dog ud fra beløbet inklusive transportomkostninger og eventuelle andre afgifter.

  💸 Omkostninger ved fortoldning

  Postkontoret i modtagerens land håndterer typisk toldproceduren.

  Hvis toldvarerne behandles under IOSS-ordningen, opkræves der ikke noget gebyr. IOSS (Import One-Stop Shop) henviser til en situation, hvor sælgeren er momsregistreret i EU, og kunden allerede køber varer plus moms.

 2. Vigtig information om betaling af told og moms på forsendelser fra USA

  ⚪  Grundlæggende toldtermer

  Tre begreber at forstå, når det gælder told på importerede varer:

  • Varernes indre værdi = varernes værdi eksklusive porto og forsikring
  • Varernes samlede værdi = varernes indre værdi + porto og forsikring
  • Varernes samlede værdi = varernes indre værdi + porto

  ⚪ Andre grænser for flypassagerer

  En undtagelse fra grænserne gælder for flypassagerer. For dem er varer fritaget for told og moms op til €4303.209 kr per person, og for børn under 15 år op til €2001.492 kr per person.

  ⚪  Fastsættelse af afgiftsbeløbet

  TARIC-systemet bruges til at bestemme toldbeløbet, og du kan selv udregne beløbet. Den primære udfordring er nomenklaturen for varerne, dvs. deres klassificering i den relevante kategori. Der er et stort antal kategorier, som let kan forveksles af lægfolk.

 3. Eksempler: Når der skal betales moms og told

  Toldklarering af forsendelser til USA kan altid resultere i et af tre udfald:

  Situation Erklæring DPH Clo
  Du bestiller et telefonetui til €1075 kr, porto koster €537 kr. Den samlede værdi af varen er €15112 kr.
  En tante fra USA sender dig en t-shirt til €30224 kr, portoen er €1075 kr. I tolddeklarationen vil der stå, at det er en gave.
  Du køber hovedtelefoner for €1401.045 kr, porto koster €20149 kr. Den faktiske værdi er €1401.045 kr, den samlede værdi er €1601.194 kr.
  Du bestiller en iPhone til €8005.970 kr, forsendelsesomkostningerne er yderligere €20149 kr. Den faktiske værdi overstiger grænsen på €1501.119 kr.
 4. Skattefritagelse for rejsende fra EU

  👕 Toldgrænse for souvenirs fra USA

  Flypassagerer er fritaget for at betale moms og told op til €4303.209 kr per person. For passagerer under 15 år er grænsen €2001.492 kr pr. person. Dette beløb gælder for alle varer, herunder souvenirs, elektronik, tøj og meget mere.

  🚬 Toldgrænse for import af tobak fra USA

  Følgende mængder tobak er fritaget for told, moms og punktafgifter:

  • 200 cigaretter
  • 100 cigarer op til 3 gram pr. stk.
  • 50 cigarer
  • 250 gram røgtobak.

  De samlede grænser gælder pr. person, og hver genstand repræsenterer 100% af grænsen. Du kan derfor ikke importere f.eks. 200 cigaretter og 100 cigarer på samme tid. Disse varer kan kun kombineres, så det samlede beløb ikke overstiger de tilladte 100 %. For eksempel kan man importere 100 cigaretter og 25 cigarer.

  🍷 Toldgrænse for alkohol ved import fra USA

  Sammen med tobaksvarer kan personer, der er 17 år eller ældre, importere alkohol uden at betale told, moms eller punktafgift op til følgende maksimale mængder:

  • I alt 1 liter alkohol og alkoholholdige drikkevarer, der indeholder mere end 22 volumenprocent, eller udenatureret alkohol, der indeholder mindst 80 volumenprocent,
  • I alt 2 liter alkohol og alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på højst 22 % vol.

  Ligesom med tobaksvarer gælder det for alkohol, at begge dele udgør 100 % af den samlede tilladte mængde. Det er ikke muligt at importere 1 liter 40% alkohol og 2 liter 10% alkohol på samme tid. Men du kan importere f.eks. 4 liter stille vin og 16 liter øl på samme tid.

  Det er ikke muligt at importere flere tobaksvarer eller alkohol, selv om du accepterer at betale told, moms og punktafgifter.

  💊 Toldgrænse for medicin og brændstoffer

  Du kan importere medicin i mængder, der svarer til dit personlige behov. Du kan også importere brændstof i din bils normale tank plus op til 10 liter i en bærbar beholder til hvert motorkøretøj.

  🛃 Toldkontrol ved ankomsten til EU?

  Ved ankomsten til EU går du gennem paskontrollen (for fly fra lande uden for Schengen-området) og henter din indcheckede bagage. Derefter går du gennem en af toldkontrollens porte, enten med eller uden varer, der skal fortoldes. Selv om du ikke deklarerer nogen varer, kan du stadig blive udvalgt af tolderne til en tilfældig gennemsøgning af din bagage.

  Under kontrollen bliver din bagage røntgenfotograferet, og hvis der er mistanke om noget, bliver der foretaget en detaljeret ransagning.

 5. FAQ: Import fra USA, told, moms, gebyrer …

  Hvor høj er tolden, når du importerer en bil fra USA?

  I hele EU er biler, der importeres fra USA, underlagt en ensartet told på 10% og moms til den relevante sats. Veteranbiler, der er over 30 år gamle, er fritaget for told. For fuldstændige instruktioner, se artiklen Import af en bil fra USA.

  Jeg vil gerne bestille to T-shirts, hver til en pris af €80597 kr. Forsendelsen er gratis. Skal jeg betale told og moms?

  Hvis begge t-shirts sendes som en del af en forsendelse, vil du blive opkrævet moms og told. Du kan lovligt undgå at betale told ved at bestille hver t-shirt separat. Der vil dog altid blive opkrævet moms.

  Jeg flyver til USA for at købe en iPhone og et Apple Watch til mig selv og mine venner. Fire til fem af hver. Hvis jeg pakker elektronikken ud af æsken og sender den som brugt, undgår jeg så at betale moms og told?

  Det er usandsynligt. Toldmyndighederne er opmærksomme på sådanne tricks. Derudover overskrider den nævnte mængde det normale behov for en person og overskrider den tilladte grænse.

  Jeg vil gerne købe en iPhone gennem en ven i USA og undgå at betale told og moms. Hvis han skriver på tolddeklarationen på kassen, at han sender mig briller, vil det så gå igennem?

  Toldvæsenet inspicerer alle forsendelser med røntgen. Hvis de har mistanke om, at beskrivelsen på etiketten ikke stemmer overens med indholdet, åbner de forsendelsen.

  Min søster sender mig sine brugte betræk til to sofaer fra USA. Skal jeg betale moms og told? Hun har ikke kvitteringen for betrækkene og kan ikke huske, hvor meget de kostede.

  En tolddeklarationsetiket skal klæbes på pakken med omslag, der beskriver forsendelsen og giver en anslået pris. Hvis tolderne er i tvivl om den deklarerede toldværdi af forsendelsen, kan de selv bestemme den.

Artiklen er aktuel pr. 2. januar 2024. Procedurer i forskellige lande kan variere. For mere information, se Den Europæiske Unions hjemmeside.

Bidrag med dit spørgsmål eller din personlige erfaring

Tilføj en kommentar

Læs venligst artiklen og de forudgående kommentarer, før du stiller spørgsmål. Jeg gennemgår personligt alle nye kommentarer og fjerner straks eventuelle reklamer, spam eller stødende indhold.

Billigste billeje i USA