Kørsel i USA – kørekort, hastighedsgrænser, vejskilte

Petr Novák

At køre bil i USA er ikke så forskelligt fra at køre i Europa. Ud fra min egen erfaring synes jeg, at det er meget bedre at køre i USA end her. Vejene er generelt gode, skiltningen er tydelig, og alle tankstationer sælger flere slags kaffe. Det eneste irriterende er trafikpropperne. Hvad er hastighedsgrænsen i USA? Hvornår må man køre over for rødt, og hvilke veje er betalingsveje?

Veje i USA | © Tim D. / Unsplash.com, © Steven Lewis

 1. Indholdsfortegnelse
  1. Grundlæggende færdselsregler i USA
  2. Forskelle på at køre bil i USA og andre lande
  3. USA’s motorveje: Skiltning, vejafgifter og andre gebyrer
  4. Maksimal hastighedsgrænse i USA
  5. Trafikskilte i USA
  6. Parkering i USA
  7. Hvad skal du gøre, hvis du bliver stoppet af politiet i USA

  Grundlæggende færdselsregler i USA

  I USA kører man i højre side.

  Kørsel af personbil i USA kræver en minimumsalder på 18 år og et gruppe B-kørekort. Politibetjente og biludlejningsfirmaer accepterer normalt et europæisk kørekort, især hvis det har EU-logoet i hjørnet. Du kan sjældent møde et krav om at vise et internationalt kørekort i en biludlejningsbutik.

  Billeje i USA for personer under 25 år er tilgængelig i de fleste stater med kun et $15105 kr$25175 kr tillæg pr. lejedag. Tillægget er relateret til den højere risiko for skader.

  Alle personer i bilen skal bruge sikkerhedssele under kørslen. På nogle motorveje og veje er der en vejafgift. Det er mere almindeligt på østkysten, mens det på vestkysten normalt er nødvendigt at betale for at krydse visse broer eller tunneler.

 2. Forskelle på at køre bil i USA og andre lande

  📏 Imperiale enheder bruges

  I USA vises afstande på skilte i miles, og hastigheden måles i miles per hour (mph). 1 mile er 1,609 km, og 100 yards er 91,44 m.

  Brændstof sælges på tankstationer i gallons. 1 gallon er 3,785 liter. Bilers brændstoføkonomi i USA angives som antallet af kørte miles pr. amerikansk gallon brændstof (miles pr. gallon, forkortet mpg). For at omregne til l/100 km skal du blot dividere tallet 235 med mpg.

  🚗 Biler med automatgear er i overtal

  Næsten alle biler, der sælges og lejes i USA, har automatgear. Det betyder, at du kun har bremse- og speederpedalerne i bilen, hvilket er mere praktisk. Læs artiklen hvordan man kører en automatgearkasse.

  🔦 Dagskørelys er ekstraudstyr

  I USA, i de fleste stater, er det ikke nødvendigt at have lys tændt om dagen, medmindre sigtbarheden er nedsat, eller det er mørkt.

  🚦 Trafiklys stopper efter krydset

  Ved første øjekast er den tydelige forskel trafiklysene; i USA er de placeret efter krydset. Man vænner sig hurtigt til det. Efter et rødt lys bliver lyset grønt. Men grønt efterfølges af gult og derefter rødt.

  ❌ Kryds med ubetinget vigepligt

  I nogle kryds vil du se “4 Way”- eller “All Way”-skilte. De giver ikke vigepligt, men bilerne kører ud i den rækkefølge, de ankom til krydset.

  🚥 Du kan dreje til højre for rødt

  Du kan svinge til højre i lyskryds, når lyset er rødt. Du skal altid give plads til et køretøj, der nærmer sig fra venstre. Denne regel gælder ikke i New York City, hvor skiltet Right Turn Permitted on Red kun tillader røde lys. Højresving er derimod forbudt ifølge skiltene No Turn on Red og Right Turn Signal, hvor du skal følge trafiklyset med en pil til højre.

  ⛽ Gas er forudbetalt

  I de fleste stater er det kutyme først at betale for benzinen og derefter tanke op. Nogle tankstationer er ubemandede, eller man sætter et kreditkort i automaten. For instruktioner, se hvordan man tanker op i USA.

  ➡️ Overhaling fra højre er tilladt

  Højre overhaling er tilladt på motorveje og flersporede veje. Amerikanere blinker ofte ikke, når de skifter vognbane, så vær opmærksom. Skiltet “Slow Traffic Keep Right” instruerer langsommere køretøjer i at holde til højre.

  2️⃣ “Carpool Lane” for biler med 2 eller flere passagerer

  I Los Angeles og andre større byer kan du se baner markeret med en diamant og muligvis et “Pool Only”-skilt. Disse er kun for biler med to passagerer, så de ikke behøver at stå i endeløse køer.

  Det er gratis at køre i en vognbane markeret med Carpool Lane. Hvis man kører alene, får man en bøde på $100700 kr til $1501.050 kr. Det er også ulovligt at krydse den gule linje, der afgrænser samkørselsbanen. Du kan forlade eller komme ind i den før ethvert kryds, hvor linjen er brudt.

  🚌 At overhale en skolebus giver en dyr bøde

  Det er strengt forbudt at overhale en holdende og blinkende skolebus. Bødens størrelse varierer fra stat til stat og ligger normalt mellem $3002.100 kr og $5003.500 kr. I nogle stater kan du komme i fængsel.

 3. USA’s motorveje: Skiltning, vejafgifter og andre gebyrer

  Der bruges en række forskellige betegnelser for veje i USA.

  • Causeway: En større gennemfartsvej, der kombinerer konventionelle veje med et system af broer. De findes i vandfyldte områder, og den mest berømte er MacArthur Causeway i Miami.
  • Expressway: Højhastighedsveje, der ligner motorveje. I modsætning hertil kan motortrafikveje have et begrænset antal niveaufri kryds.
  • Freeway: En motorvej med over- og underføringer, ingen vejkryds og ingen adgang for fodgængere eller cyklister. Der kan opkræves bompenge eller ej. Freeways er hurtigere og er designet til at rumme flere biler end motorveje.
  • Highway: En generel betegnelse for en motorvej eller større vej i en stat. Den kan have en eller flere baner i en retning og kan opkræve en vejafgift for passage. Der kan være vejkryds på en motorvej. Motorveje, der løber nord-syd, har et ulige antal, mens motorveje, der forbinder øst og vest, har et lige antal.
  • Interstate: Et system af interstate highways (motorveje), der ofte strækker sig på tværs af USA. Interstate Highways kaldes I-10, I-75 osv.
  • Parkway: En motorvej, der ligner Scenic Drive, og som normalt udgør adgangsvejen til national- og statsparker. Adgangen for lastbiler er normalt begrænset. Parkways er som regel anlagt i smukke omgivelser med vægt på arkitektur.
  • Scenic Route: Naturskønne veje i stats- og nationalparker. De er ofte meget smalle, og større køretøjer er ikke tilladt på dem og kan være ufremkommelige om vinteren. Der er normalt flere stop langs Scenic Drives med interessante udsigter.
  • Motorvej/Throughway: Afkørselsrampe uden afgift, kun lastbiler kan betale afgift.
  • Turnpike: En betegnelse for betalingsveje i USA.

  Vejnummeret ledsages ofte af dets retning – nord (N), øst (E), syd (S) og vest (W). Et lynlåssystem bruges til at forbinde baner, hvor biler skiftevis kører til venstre og højre. Amerikanerne er vant til at følge dette system.

  I USA opkræves der afgifter på et par dusin motorveje, for at krydse broer og tunneller eller bruge særlige baner. For eksempel:

  • Der er en $749 kr afgift for at krydse broen mellem San Francisco og Oakland.
  • Der er en $11.2579 kr afgift for at krydse den 17 Mile Drive naturskønne viadukt i Californien.
 4. Maksimal hastighedsgrænse på amerikanske motorveje | © Petr Novák

  Maksimal hastighedsgrænse i USA

  Den maksimale hastighedsgrænse varierer efter USA-stater.

  Sammenlignet med Europa kan det virke relativt lavt, og kun én motorvej i Texas har en hastighedsgrænse på 85 mph (137 km/t). Motorveje i det østlige USA kører generelt op til 70 mph (113 km/t), mens de i vest kører op til 75 mph (121 km/t).

  At køre ca. 10 mph over hastighedsgrænsen på motorvejen tolereres generelt, men for mere alvorlige forseelser kan du forvente en indkaldelse til at møde i retten den næste dag. Den gennemsnitlige fartbøde i USA er $1501.050 kr.

  På amtsveje er den maksimale hastighed typisk mellem 55-70 mph, og 15-45 mph i beboelsesområder. Fartbøder udgør ofte en betydelig indtægtskilde for mindre byer, og fartkameraer er almindelige.

 5. Trafikskilte i USA | © Petr Novák

  Trafikskilte i USA

  Farver til trafikskilte

  Highways i USA er meget godt markeret, og farverne på vejskiltene er intuitivt fornuftige.

  • Rød bruges til stopskilte, vigepligtsjusteringer og forbudsskilte.
  • Grøn bruges til navigationsskilte, retningsskilte eller advarsler om motorvejsafkørsler.
  • Blå indikerer bilistservice, tankstationer, campingpladser eller restauranter.
  • Gul kommunikerer advarsler – om et vejkryds, trafiklys eller potentielt fartbump.
  • Hvide skilte med sort tekst er forbeholdt supplerende skilte og forklaringer.
  • Orange angiver omkørsler og advarsler i forbindelse med vejarbejde.
  • Gulgrøn markerer fodgængerovergange, cykelstier og skoleområder.
  • Pink (koralrød) bærbare skilte advarer om et ulykkessted, en naturkatastrofe eller måske en oversvømmelse.
  • Brun bruges til at navigere til steder af turistmæssig interesse, vartegn og campingpladser.

  Tegntyper

  Formerne på vejskilte følger også et logisk mønster.

  • Rektangel bruges til vejvisningsskilte og skilte, der angiver en form for begrænsning.
  • Octagon findes udelukkende på røde stopskilte.
  • Trekant med spidsen pegende nedad bruges til “Yield Right of Way”-skiltet.
  • Firkant indikerer altid en form for advarsel eller påbud om hastighedsnedsættelse.
  • Pentagon advarer om en skolezone eller fodgængerovergang i nærheden af en skole.
  • En aflang trekant, der ligner en barriere, angiver et overhalingsforbud.
  • En cirkel med et sort kryds angiver en nærliggende jernbaneoverskæring. Cirklen med rød farve udtrykker forbud.

  Supplerende paneler til trafikskilte

  Trafikskilte er ofte ledsaget af yderligere paneler, så et vist kendskab til engelsk er en fordel, når man kører bil. Forkortelser bruges til nogle instruktioner.

  • ◊ CAR POOLS ONLY reserverer en vognbane til køretøjer med to eller flere passagerer. I USA kører føreren ofte alene i bilen, hvilket skaber trafikpropper. Hvis en bilist uden passagerer bruger den reserverede vognbane, risikerer han eller hun en bøde.
  • 4 WAY eller ALL WAY vises normalt ved STOP-skilte, hvor bilerne forlader krydset i den rækkefølge, de kom til det.
  • BUMP eller SPEED BUMP angiver et bump eller et fartbump.
  • FORSIGTIG advarer om en fare eller risiko.
  • DETOUR angiver en omvej.
  • NO TURN ON RED forbyder højresving for rødt.
  • ONE WAY angiver et ensrettet sving.
  • PED XING eller XING angiver en fodgængerovergang.
  • WORK AREA informerer om igangværende arbejde på vejen.
 6. Parkering i USA

  Jeg anbefaler, at man primært bruger afmærkede og sikre parkeringspladser, hvor bilen er under opsyn. Trafikskilte og kantstensfarver fastlægger reglerne for parkering på gaden.

  • ⬜ Hvid: Parkering er tilladt, medmindre det er forbudt ved skiltning. Dette gælder også for kantstensramper uden linje.
  • 🟩 Grøn: Parkering er tilladt i en kort periode, som normalt er angivet på et skilt eller direkte på kantstenen.
  • 🟨 Gul: Det er kun tilladt at stå op i det tidsrum, der er nødvendigt for at lade passagerer stige af og på. Føreren skal normalt blive i bilen.
  • 🟥 Rød: Standsning forbudt. Rødt kan også indikere standsningsforbud i kombination med et tilsvarende skilt.
  • 🟦 Blå: Kun handicappede bilister med det relevante skilt i vinduet må parkere.
 7. Hvad skal du gøre, hvis du bliver stoppet af politiet i USA

  Når en politibetjent i USA har til hensigt at stoppe dig for at køre for stærkt eller for en anden overtrædelse, vil de typisk følge efter din bil og aktivere deres blinkende lygter.

  Som bilist er du forpligtet til at holde ind til siden med det samme og vente roligt med hænderne løst på rattet, indtil betjenten nærmer sig din bil. Hvis du udviser nervøsitet eller roder i handskerummet eller tasken, kan det potentielt optrappe situationen.

  Betjenten kører op bag dig, stiger ud og beder om dit kørekort og bilens dokumenter gennem dit åbne vindue. Processen kan virke meget streng, men det er vigtigt at følge instruktionerne. Så længe du ikke har brudt loven, har du ingen grund til at bekymre dig.

Bidrag med dit spørgsmål eller din personlige erfaring

Tilføj en kommentar

Læs venligst artiklen og de forudgående kommentarer, før du stiller spørgsmål. Jeg gennemgår personligt alle nye kommentarer og fjerner straks eventuelle reklamer, spam eller stødende indhold.

Billigste billeje i USA